Video

Riwayat Kedatangan Abdul Wahid Azad di Tasikmalaya

initasik.com | Pada akhir abad 19, warga muslim berkebangsaan India mulai berdatangan ke Tasikmalaya untuk berdagang. Kesamaan keyakinan agama memudahkan pergaulan mereka dengan orang-orang Sunda Pribumi, mereka berbaur di majlis-majlis agama yang diasuh oleh ulama besar Tasikmalaya.

Di antara generasi awal muslim India yang datang ke Tasikmalaya adalah Raheem Baks yang tiba di daerah Ciawi sekitar tahun 1890-an. Beliau adalah keluarga bangsawan dari Bassi Daulat Khan, District Hoshiarpur, Provinsi Punjab, India.

Meski belum menetap di Ciawi, Raheem membuka usaha pabrik minyak sereh untuk di ekspor ke India. Sejak tahun 1920-an, Raheem Baks sering mengajak Abdul Wahid, anaknya yang tinggal di India untuk mengunjungi pabriknya. Sepeninggal Raheem Baks, pada tahun 1930-an, Abdul Wahid meneruskan usaha ayahnya.

Namun dalam menjalankan usahanya, Abdul Wahid tidak menetap di Tasikmalaya. Pasca kemerdekaan RI, pabrik sereh itu meredup karena Abdul Wahid mengorbankannya untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan RI. [tim]